Vår verksamhet har upphört.

Box 11478, 404 30 Göteborg

Från och med årsskiftet 2011/2012 har vår verksamhet upphört och bolaget har trätt i likvidation.

Vi tackar alla våra kunder för gott samarbete!

Gäldenärsinformation: Fordra inkasso Sverige har inte längre några pågående inkassoärenden. Har ditt ärende tidigare hanterats av oss måste du nu istället vända dig direkt till borgenären, d v s det företag som du är skyldig pengar.